Het Markehuus                                                                                         
Wijkgebouw en  Zalencentrum Peelo                                                                                                          


Over ons


Assen, juni 2018.

 

 

Lieve gasten en vrienden,

 

 

Wij hebben de afgelopen jaren met erg veel enthousiasme uitvoering gegeven aan de exploitatie van Het Markehuus. 

In de dagelijkse praktijk waren er echter ook lastige momenten en bleek de exploitatie heel veel tijd en energie te kosten. 

Daarom hebben wij besloten om te stoppen met de exploitatie Het Markehuus zodat we meer vrije tijd krijgen. 

Dit was geen makkelijke keuze.

 

 

Wij willen iedereen bedanken die wij de afgelopen jaren als gast hebben mogen ontvangen.

 

 

De gemeente Assen vindt het belangrijk om een wijkvoorziening in Peelo te hebben. 

Daarom hebben er de afgelopen periode ook diverse gesprekken plaatsgevonden met een nieuwe exploitant.

Dit betekent dat op 1 juli 2018 een nieuwe stichting de exploitatie van Het Markehuus zal overnemen.

 

 

Wij bedanken u voor het in ons gestelde vertrouwen.

 

 

Met vriendelijke groeten,

Wilma en Johan Termohlen