Het Markehuus                                                                                         
Wijkgebouw en  Zalencentrum Peelo